Adres: Değirmiçem, Manolya Apt, Ömer Köylüoğlu Cd. D:18, 27090 Şehitkamil/Gaziantep

Nebim V3
Anasayfa » Nebim V3

Kapsamlı ve Entegre

Satın almadan üretime, finans yönetiminden satışa kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm iş süreçlerinizi, aynı platform üzerinde, baştan sona entegre bir şekilde yönetin

Nebim V3 ERP uygulamalarını keşfedin

Değişime ve Büyümeye Açık ERP

Nebim V3’ünüzü; yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, devletin vergide e-dönüşüm vizyonu kapsamındaki özel entegratör uygulamaları, B2C ve B2B e-ticaret sistemleri, harici müşteri sadakat ve CRM uygulamaları, harici lojistik sistemleri, iş akışı ve doküman yönetimi sistemleri ile entegre ederek ve firmanızı büyütecek iş geliştirme projelerinizi doğru veri ile besleyerek ERP’nizin firmanızın büyüme motoru olmasını sağlayın.

Büyük düşünüp küçük adımlarla başlayabileceğiniz, bununla birlikte ihtiyaç duyacağınız zaman üst sürümlerine kolaylıkla terfi edebileceğiniz ve yeni uygulamalarını lisans kapsamınıza kolaylıkla ekleyebileceğiniz modüler yapısı sayesinde Nebim V3’ünüzün firmanızdaki kullanım kapsamını firmanızın büyümesi ile birlikte kolaylıkla genişletin.

Nebim V3’ün farklı sürümlerini ve lisans modelini keşfedin.

Hızlı Uyarlanabilir ERP

Mağazalar arası algoritmik ürün rotasyonundan konsinye satış yönetimine, sezonsal ürünlere yönelik merchandiseplanlama uygulamalarından perakende odaklı müşteri sadakat yönetimi uygulamalarına kadar, firmanızı büyütürken ihtiyaç duyacağınız öncelikli sektörel uygulamaların zaten geliştirilmiş ve Nebim V3’e dahil edilmiş olmalarından dolayı iş geliştirme projelerinizi hızla hayata geçirin.

Nebim’in geliştirdiği hızlı ERP uyarlama yöntemleri ve proje esnasında paylaşacağı sektörel best practice yöntemleri sayesinde ERP uyarlama ve ek uygulama projelerinizde hız kazanın. Nebim’in merkezi proje yönetimi sistemine uzaktan bağlanarak uyarlama projenizin takvimini, kilometre taşlarını, kaynak kullanımının planlanan ve gerçekleşen durumunu takip edin ve proje yönetimi ile ilgili konularda karar alırken güven ile hareket edin.

Nebim V3 uyarlama metodolojisini tanıyın

Nebim V3 hakkında bilgi almak için uygulamalardan birini seçebilirsiniz.

Ürün Yönetimi

 • Merchandise Planlama
 • Kategori Yönetimi ve Ürün Özellikleri
 • Bom Satış Konfigüratörü
 • Ürün Tahsisat, Tamamlama ve Transfer
 • Dijital Kanallar İçin Stok Yönetimi
 • Optik Ürün Yönetimi ve ÜTS
 • Ürün Analizleri

Satın Alma

 • Satın Alma Süreç Yönetimi, ASN
 • Satın Alma Talep Yönetimi
 • Teklifler
 • Konsinye Alımlar
 • İthalat
 • Masraf Yönetimi
 • Malzeme / Hammadde Yönetimi

Üretim

 • Ön Maliyet ve Reçete
 • Müşteri Sipariş Yönetimi
 • Numune / Model Üretimi
 • İş Emri ve Süreç Planlama
 • Üretim Planlama
 • Satın Alma ve Ham Madde Yönetimi
 • Ham Madde Talep Yönetimi (MRP)
 • Ham Madde Kalite Kontrol
 • Barkodlu Üretim Takip
 • Operasyonel Verimlilik
 • Mamul Kalite Kontrol
 • Barkodlu Koli ve Yükleme Takibi
 • Maliyet Yönetimi
 • Maliyet Muhasebesi

Depo Yönetimi

 • Çok Depolu Envanter Yönetimi
 • Depo Süreç Yönetimi
 • Depo Raf Envanter Yönetimi
 • Sayım ve Sayım Fark Eşitleme
 • Ürün Birleştirme (Set-Takım) ve Ayırma
 • Lojistik ve Kargo Firmaları ile Entegrasyon
 • Depo Mobil Uygulamaları

Satış

 • Çok Kanallı Satış Yönetimi
 • Fiyat Yönetimi
 • İndirim Kampanyaları Yönetimi
 • Nebim V3 POS ve Arka Ofis
 • Mağaza için Mobil Arka Ofis Uygulamaları
 • e-İrsaliye
 • e-Fatura
 • Yeni Nesil ÖKC Entegrasyon Yöntemleri
 • e-Arşiv
 • Acente Performans Yönetimi
 • Taksitli Satış
 • Optik Sipariş ve Satış
 • Taksitli Satış Online Taksit Tahsilat
 • Guided Sales
 • Gümrüksüz Satış Mağazalarının Yönetimi
 • Nebim V3 POS Müşteri Ekranı
 • Nebim V3 Uzaktan Satış ve Tahsilat

CRM

 • Tekilleştirme ile Müşteri Veri Kalitesi
 • Müşteri Analizleri ve Segmentasyon
 • Omnichannel Müşteri Sadakat Yönetimi
 • İzinli Veri Tabanı Entegrasyonları
 • Toplu Mesaj Gönderimi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Gereksinimleri
 • Harici Sadakat Yönetimi Sistemleriyle Entegrasyon (Como, Hopi, Paro, Zubizu)

IK/Personel

 • İş Başvuruları ve Görüşmeleri
 • Personel Ücret Hesaplamaları
 • İş Eğitimleri ve Testleri
 • Norm Kadro
 • Teşvik Primleri
 • Personel İzin Planlama
 • Personel Ücret Planlama
 • Self Servis IK

Finans / Muhasebe

 • Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi
 • e-Mutabakat
 • Banka İşlemleri ve Entegrasyonları
 • Nebim V3 BulutTahsilat Entegrasyonu
 • e-İrsaliye
 • e-Fatura
 • e-Arşiv
 • Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme
 • e-Beyanname ve e-Defter
 • Maliyet Merkezleri Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • Sabit Kıymetler
 • TFRS

Platform (Altyapı)

 • Çok Şirket Desteği
 • Çok Uluslu Operasyon Desteği
 • Harici Sistemlerle Entegrasyon
 • Nebim V3 Veri Al / Gönder
 • ERP’den Raporlama
 • Veri Ambarı
 • İş Zekası

Nebim V3’ün farklı boyutlardaki firmaların gereksinimlerine göre tasarlanmış farklı sürümler ile sunulması ve genişlemeye açık modüler yapısı; büyük düşünen ancak yeni bir yazılım projesine küçük adımlar atarak başlamak isteyen firmalar için idealdir.

KOBİ’ler İçin

Nebim V3 Başlangıç SürümüPerakendeciler için

Küçük ölçekli perakendeci firmalar için mağazacılık yazılımı

 • Temel Nebim V3 uygulamaları (finans, satın alma, satış ve pazarlama, ürün yönetimi, depo yönetimi) muhasebe, dış ticaret, konsinye alım / satış, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Mutabakat, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz entegrasyonu, indirim kampanyaları, taksitli satış ve optik uygulamaları
 • En fazla 5 Mağaza, en fazla 7 ofis ve üretim kullanıcısı, 10 mağaza kullanıcısı desteği, 10 ÖKC kullanıcı desteği

Nebim V3 Başlangıç SürümüToptancılar için

Küçük ölçekli toptancı firmalar için ticari yazılım

 • Temel Nebim V3 uygulamaları (finans, satın alma, satış ve pazarlama, ürün yönetimi, depo yönetimi) muhasebe, dış ticaret, konsinye satış, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Mutabakat
 • En fazla 7 ofis ve üretim kullanıcısı desteği

Nebim V3 Standart Sürüm

Orta ve küçük ölçekli perakendeci, toptancı ve üretici firmalar için ticari yazılım

 • Başlangıç Sürüm’deki özellikler
 • İlave ERP, Üretim ve Veri Ambarı uygulamaları
 • En fazla 20 mağaza, 15 iş ortağı, 30 ofis ve üretim kullanıcısı, 80 mağaza kullanıcısı desteği, 45 ÖKC kullanıcı desteği

Kurumsal Firmalar İçin

Nebim V3 İleri Sürüm

Orta ölçekli perakendeci, toptancı ve üretici firmalar için ERP

 • Standart Sürüm’deki özellikler
 • Ürün Tahsisat ve Tamamlama
 • Mağazalar Arası Transfer Planlama
 • İş Zekası ve Merchandise Planlama
 • En fazla 50 mağaza, 50 iş ortağı, 60 ofis ve üretim kullanıcısı, 200 mağaza kullanıcısı desteği, 150 ÖKC kullanıcı desteği

Nebim V3 Kurumsal Sürüm

Çok uluslu operasyonları hedefleyen, çok kanallı, büyük ölçekli perakendeci, toptancı ve üretici firmalar için ERP

 • İleri Sürüm’deki özellikler
 • Daha kapsamlı Merchandise Planlama
 • Alt sürümlerdeki bazı opsiyonel uygulamaların standart olarak sunulması
 • Sınırsız mağaza, iş ortağı ve kullanıcı desteği

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisinin rehberliği sayesinde firmanızın kıdemli yöneticilerinin yeni ERP çözümü ile ilgili beklentilerini daha kolay yönetin, ERP projenizin ilk yatırım maliyetini ve proje risklerini kontrol altında tutun ve proje yönetimi ile ilgili konularda karar alırken güven ile hareket edin.

HAZIRLIK

Hazırlık

Bu safhada Nebim Proje Yöneticisi ve firmanın Proje Yöneticisi bir araya gelerek Nebim V3’ün firmada hedeflenen zamanda ve bütçede kullanıma geçilmesini sağlamak için projede sorumlulukları nasıl paylaşacaklarını ve birlikte nasıl hareket edeceklerini planlarlar.

Nebim Proje Yöneticisi;

 • Projede görev alacak Nebim uyarlama ekibini belirler ve uyarlama ekibinin projede öngörülen süre dahilinde, kendi uzmanlık alanları ile ilgili proje görevlerine atanmalarını gerçekleştirir;
 • Firmanın Proje Yöneticisine Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisini ve Nebim ekibini tanıtır;
 • Firmanın Proje Yöneticisine projenin hazırlık aşamasında yapılması gerekenleri bildirir ve ön şartların yerine getirilmelerini takip eder.

Firmanın Proje Yöneticisi;

 • Nebim Proje Yöneticisi ile birlikte kararlaştırdıkları şekilde, projeye başlamak için ön şartların yerine getirilmesini sağlar.
 • Firmanın projede görev alacak personelinin ve Nebim uyarlama ekibinin katılacağı kick-off toplantısını organize eder. Firmanın Proje Yöneticisi ve Nebim Proje Yöneticisi birlikte;
 • Bir sonraki aşamada gerçekleşecek proje kick-off toplantısının gündemini ve sunumunu hazırlarlar;
 • Proje esnasında projede planında hedeflenen kilometre taşlarının zamanlamasında veya proje kapsamında ortaya çıkabilecek değişiklikleri birlikte nasıl yöneteceklerini kararlaştırırlar.

Bu hazırlık safhası sonunda; proje kick-off toplantısında sunulabilecek detayda bir proje planı hazırlanmış, projeye başlamak için gereken ön şartlar yerine getirilmiştir.

Hazırlık (Kick-Off Toplantısı)

Firma yönetiminin, anahtar kullanıcıların ve Nebim ekibinin katıldığı proje kick-off toplantısı gerçekleşir. Moderatörlüğünü iki firmanın Proje Yöneticilerinin birlikte yaptıkları kick-off toplantısında;

  • Firmadaki anahtar kullanıcılar ve Nebim uyarlama ekibi tanışır;
  • Projede rol alacak kişiler ana hatları ile projenin hedeflerini, proje kapsamını, önemli kilometre taşlarını ve projedeki görevlerin kişilere dağılımlarını öğrenirler;
  • Firmanın anahtar kullanıcıları, projenin analiz safhasında kimlerin hangi oturumlara hangi tarihlerde katılmaları beklendiğini öğrenirler.

Toplantı sonucunda; projede rol alacak olan herkes; görevleri, sorumlulukları ve ulaşılması planlanan kilometre taşlarının tarihleri hakkında ortak bir anlayışla, senkronize bir şekilde projeye başlamaya hazırdırlar.

Hazırlık (Kurulum)

Bu safhada Nebim uyarlama ekibi, Nebim V3 kurulumunu gerçekleştirir ve firmanın Bilgi İşlem Yöneticisi Nebim V3 yazılımını aktive eder.

ANALİZ

Analiz

Nebim uyarlama ekibi ve firmanın anahtar kullanıcıları, firmada kurulacak olan Nebim V3 yazılımının ve firmada Nebim V3 üzerinde yürütülecek olan iş süreçlerinin firma gereksinimlerine uygun olarak kurgulanması için düzenlenen süreç analizi toplantılarını gerçekleştirirler.

Kick-off toplantısı sırasında sunulan takvime göre gerçekleşen süreç analizi toplantılarında Nebim uyarlama ekibi;

 • Firmanın anahtar kullanıcılarına Nebim V3’ün proje kapsamındaki uygulamaları ile ilgili eğitimler verir ve Nebim V3’ün uyarlama seçeneklerinin firmaya göre artılarını/eksilerini sunar;

Örnek: Analiz Soruları

 • Firmanın anahtar kullanıcılarına Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisinde belirtilmiş olan analiz sorularını sorar;
 • Firmanın anahtar kullanıcılarının analiz sorularına verdikleri yanıtları ve yönlendirmeleri, daha sonra firmanın Nebim V3 kurulumunun parametrelerinin ayarlanmasında kullanmak üzere kayıt altına alır.

Firmanın Anahtar Kullanıcıları;

 • Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisinde sorulan soruları yanıtlarlar;
 • Mevcut durumda yürüttükleri iş süreçlerini ve Nebim V3’e geçtikten sonra yürürlüğe almak istedikleri iş süreçlerini anlatırlar;
 • Nebim V3’te almak istedikleri rapor örneklerini paylaşırlar;
 • Nebim uyarlama ekibi ile birlikte, Nebim ekibinin bir önceki safhada hazırlamış olduğu Nebim V3 kurulumu üzerinde farklı süreç kurgulama seçeneklerini test ederler;
 • Analiz sorularına verdikleri yanıtların ve yönlendirmelerin doğru bir şekilde kayıt altına alındığını Nebim’e e-mail ile göndererek onaylarlar.

Bu safhanın sonunda, Nebim V3’ün süreç kurgulama parametreleri tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Ayrıca; Nebim V3’ün mevcut yetenekleri ve firmanın gereksinimleri arasında farklar belirlenmiş ise, Nebim Yazılım Geliştirme ekibi tarafından geliştirilmesi planlanan yeni özellikler de kayıt altına alınmış ve Nebim yazılım geliştirme yol haritasında takvimlendirilmiştir.

KURGULAMA VE GELİŞTİRME

Analiz

Nebim uyarlama ekibi ve firmanın anahtar kullanıcıları, firmada kurulacak olan Nebim V3 yazılımının ve firmada Nebim V3 üzerinde yürütülecek olan iş süreçlerinin firma gereksinimlerine uygun olarak kurgulanması için düzenlenen süreç analizi toplantılarını gerçekleştirirler.

Kick-off toplantısı sırasında sunulan takvime göre gerçekleşen süreç analizi toplantılarında Nebim uyarlama ekibi;

 • Firmanın anahtar kullanıcılarına Nebim V3’ün proje kapsamındaki uygulamaları ile ilgili eğitimler verir ve Nebim V3’ün uyarlama seçeneklerinin firmaya göre artılarını/eksilerini sunar;

Örnek: Analiz Soruları

 • Firmanın anahtar kullanıcılarına Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisinde belirtilmiş olan analiz sorularını sorar;
 • Firmanın anahtar kullanıcılarının analiz sorularına verdikleri yanıtları ve yönlendirmeleri, daha sonra firmanın Nebim V3 kurulumunun parametrelerinin ayarlanmasında kullanmak üzere kayıt altına alır.

Firmanın Anahtar Kullanıcıları;

 • Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisinde sorulan soruları yanıtlarlar;
 • Mevcut durumda yürüttükleri iş süreçlerini ve Nebim V3’e geçtikten sonra yürürlüğe almak istedikleri iş süreçlerini anlatırlar;
 • Nebim V3’te almak istedikleri rapor örneklerini paylaşırlar;
 • Nebim uyarlama ekibi ile birlikte, Nebim ekibinin bir önceki safhada hazırlamış olduğu Nebim V3 kurulumu üzerinde farklı süreç kurgulama seçeneklerini test ederler;
 • Analiz sorularına verdikleri yanıtların ve yönlendirmelerin doğru bir şekilde kayıt altına alındığını Nebim’e e-mail ile göndererek onaylarlar.

Bu safhanın sonunda, Nebim V3’ün süreç kurgulama parametreleri tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Ayrıca; Nebim V3’ün mevcut yetenekleri ve firmanın gereksinimleri arasında farklar belirlenmiş ise, Nebim Yazılım Geliştirme ekibi tarafından geliştirilmesi planlanan yeni özellikler de kayıt altına alınmış ve Nebim yazılım geliştirme yol haritasında takvimlendirilmiştir.

KULLANICI EĞİTİMLERİ

Kullanıcı Eğitimleri

Bu süreçte Firmanın Anahtar Kullanıcıları, gerektiğinde Nebim uyarlama ekibinden de destek alarak firmanın diğer kullanıcılarına kurgulanan sistem üzerinden eğitimler verirler.

TEST VE OPTİMİZASYON

Test ve Optimizasyon

Firmanın Anahtar Kullanıcılarının; iş süreçlerini firmaya göre uyarlanan yazılım üzerinde test ettikleri bu aşamada;

 • Gerek görülen senaryolarda Nebim uyarlama ekibi ile birlikte çalışarak kurgu üzerinde iyileştirmeler yapılır;
 • Firmanın Anahtar Kullanıcılarından, süreçlerin önceden planlanan şekilde kurgulandıklarına ve teslim edildiklerine dair onaylar alınır.

KULLANIM

Kullanım

Firmada Nebim V3’ün canlı kullanımı başladıktan sonra Nebim uyarlama ekibi;

 • Önceden planlanan süre boyunca firmaya fiili kullanım desteği verir;
 • Proje sonlandırılmasından sonra Nebim tarafından firmaya Bakım ve Destek Hizmeti kapsamında destek verecek olan Nebim ekibine firmadaki iş süreçlerini ve Nebim V3 süreç kurgularını anlatarak proje devrini gerçekleştirir.

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

Nebim Winner; perakendeci, toptancı ve üretici firmaların finans ve muhasebe, tedarik ve üretim, stok, sipariş, depo, mağazacılık, toptan ve perakende satış süreçlerini yönettikleri ticari yazılımdır.

Nebim Winner

Nebim; Nebim V3’ün ilk versiyonunun yayınlandığı Nisan 2011’den bu yana gerçekleşen yeni projelerde, Nebim Winner yerine, geliştirdiği yeni nesil ERP yazılımı olan Nebim V3’ü sunmakta ve ayrıca henüz Nebim V3’e geçmemiş Nebim Winner kullanıcılarına, Nebim Winner’dan Nebim V3’e geçmelerini önermektedir.

Teknolojideki yenilikler, gelişen kullanıcı gereksinimleri ve mevzuattaki hızlı değişim, Nebim’in Winner yazılımı dışında yeni teknolojilere yönelmesini gerektirmiş olup, bunun sonucu olarak, Nebim Winner yazılımına ilişkin 1998’ten bu yana devam eden yazılım güncelleme ve destek hizmetlerine, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle son verilecektir. Nebim V3 uyarlama sürecinin en kısa zamanda başlaması, Nebim Winner’dan Nebim V3’e geçişin 1.1.2018 öncesinde verimli bir şekilde sağlanması için önem arz etmektedir.

Nebim halen; Nebim Winner lisansı temin etmiş firmalara, Nebim Winner’dan Nebim V3’e geçişte çok özel indirim fırsatları sunmaktadır. Nebim V3’ün size sağlayacağı yenilikleri keşfetmek, Nebim’in yeni nesil yazılımı Nebim V3’e nasıl geçebileceğinizi ve verimliliğinizi nasıl artırabileceğinizi öğrenmek için Nebim veya Nebim Çözüm Ortağınız ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

Nebim V3 hakkında bilgi almak için uygulamalardan birini seçebilirsiniz.

Ürün Yönetimi

 • Merchandise Planlama
 • Kategori Yönetimi ve Ürün Özellikleri
 • Bom Satış Konfigüratörü
 • Ürün Tahsisat, Tamamlama ve Transfer
 • Dijital Kanallar İçin Stok Yönetimi
 • Optik Ürün Yönetimi ve ÜTS
 • Ürün Analizleri

Satın Alma

 • Satın Alma Süreç Yönetimi, ASN
 • Satın Alma Talep Yönetimi
 • Teklifler
 • Konsinye Alımlar
 • İthalat
 • Masraf Yönetimi
 • Malzeme / Hammadde Yönetimi

Üretim

 • Ön Maliyet ve Reçete
 • Müşteri Sipariş Yönetimi
 • Numune / Model Üretimi
 • İş Emri ve Süreç Planlama
 • Üretim Planlama
 • Satın Alma ve Ham Madde Yönetimi
 • Ham Madde Talep Yönetimi (MRP)
 • Ham Madde Kalite Kontrol
 • Barkodlu Üretim Takip
 • Operasyonel Verimlilik
 • Mamul Kalite Kontrol
 • Barkodlu Koli ve Yükleme Takibi
 • Maliyet Yönetimi
 • Maliyet Muhasebesi

Depo Yönetimi

 • Çok Depolu Envanter Yönetimi
 • Depo Süreç Yönetimi
 • Depo Raf Envanter Yönetimi
 • Sayım ve Sayım Fark Eşitleme
 • Ürün Birleştirme (Set-Takım) ve Ayırma
 • Lojistik ve Kargo Firmaları ile Entegrasyon
 • Depo Mobil Uygulamaları

Satış

 • Çok Kanallı Satış Yönetimi
 • Fiyat Yönetimi
 • İndirim Kampanyaları Yönetimi
 • Nebim V3 POS ve Arka Ofis
 • Mağaza için Mobil Arka Ofis Uygulamaları
 • e-İrsaliye
 • e-Fatura
 • Yeni Nesil ÖKC Entegrasyon Yöntemleri
 • e-Arşiv
 • Acente Performans Yönetimi
 • Taksitli Satış
 • Optik Sipariş ve Satış
 • Taksitli Satış Online Taksit Tahsilat
 • Guided Sales
 • Gümrüksüz Satış Mağazalarının Yönetimi
 • Nebim V3 POS Müşteri Ekranı
 • Nebim V3 Uzaktan Satış ve Tahsilat

CRM

 • Tekilleştirme ile Müşteri Veri Kalitesi
 • Müşteri Analizleri ve Segmentasyon
 • Omnichannel Müşteri Sadakat Yönetimi
 • İzinli Veri Tabanı Entegrasyonları
 • Toplu Mesaj Gönderimi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Gereksinimleri
 • Harici Sadakat Yönetimi Sistemleriyle Entegrasyon (Como, Hopi, Paro, Zubizu)

IK/Personel

 • İş Başvuruları ve Görüşmeleri
 • Personel Ücret Hesaplamaları
 • İş Eğitimleri ve Testleri
 • Norm Kadro
 • Teşvik Primleri
 • Personel İzin Planlama
 • Personel Ücret Planlama
 • Self Servis IK

Finans / Muhasebe

 • Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi
 • e-Mutabakat
 • Banka İşlemleri ve Entegrasyonları
 • Nebim V3 BulutTahsilat Entegrasyonu
 • e-İrsaliye
 • e-Fatura
 • e-Arşiv
 • Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme
 • e-Beyanname ve e-Defter
 • Maliyet Merkezleri Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • Sabit Kıymetler
 • TFRS

Platform (Altyapı)

 • Çok Şirket Desteği
 • Çok Uluslu Operasyon Desteği
 • Harici Sistemlerle Entegrasyon
 • Nebim V3 Veri Al / Gönder
 • ERP’den Raporlama
 • Veri Ambarı
 • İş Zekası
Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: