Adres: Değirmiçem, Manolya Apt, Ömer Köylüoğlu Cd. D:18, 27090 Şehitkamil/Gaziantep

Danışmanlık Hizmetleri
Anasayfa » Sektörel Çözümler » Danışmanlık Hizmetleri

Pazarlama Yönetimi İyileştirme Hizmetleri

İşletmelerarası (B2B) pazarlarda faaliyet gösteren şirketlerin daha etkili pazarlama yapısına kavuşması için verilen ve yaklaşık 4 ay süren iyileştirme çalışmaları.

Satış Pazarlama Check-up

B2B pazarlarda faaliyet gösteren şirketler için mevcut satış ve pazarlama dinamiklerinin anlaşılması ve iyi uygulamalar ile karşılaştırılarak güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması için yapılan çalışma. Analiz ve raporlama toplamda yaklaşık 3 hafta sürmektedir.

Sürekli Pazarlama Denetimi

Şirketlerin pazarlama adına yaptığı tüm çalışmaların periyodik olarak sürekli izlenmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulması hizmeti.

Gelecek Tasarımı ve Uygulanması

Şirket yönetimi ile önceden belirlenmiş periyodlarda yapılan zihin toparlama, zaman yönetimi ve iş yönetimi konusunda önceliklerin tartışıldığı, uzun vadeli planların yapıldığı toplantı ve çalıştaylar.

Stratejik Plan ve Faaliyet Planları Takibi, Geliştirilmesi ve Revizyonu

Şirketlerin 5 yıllık stratejik planlarının hazırlanması ve buna bağlı olarak faaliyet planlarının oluşturulması ve şirket yönetimi ile birlikte takip edilmesi hizmetlerini kapsar.

Yönetim Yapısı İyileştirme Hizmetleri

İş modeline uygun ve işletmenin kabiliyetleri ile uyumlu şekilde iş yaptırabilme disiplinini sağlamaya ve yönetim kalitesini arttırmaya yönelik örgütlenme ve tanımlama çalışmaları.

Yeniden Yapılandırma

Şirket yönetim yapısının tüm ana bileşenlerinin değerlendirilerek bilimsel yöntemler ile yeniden yapılandırılması için verilen hizmetler.

Kurum Analizi

Şirketin bulunduğu durumu, örgüt yapısı, pazarı, kullanılan teknolojik sistemleri, gelecek öngörüleri, yönetim kabiliyetleri ve rekabet durumu gibi 20 faktör üzerinden bilimsel yöntemlerle incelendiği araştırma. Yaklaşık 10 hafta sürmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Halka açık şirketlerde zorunlu olan veya iyi yönetimin bir gereği olarak yönetim kurulu düzeni oluşturmuş şirketlerin yönetim kurulu toplantılarına bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak sunulan hizmet.

Danışma Kurulu Üyeliği

Şirketlerin stratejik ve yapısal alanlardaki ilerlemesinin izlenmesi ve kritik konulardaki istişare ihtiyacının karşılanması için kurulmuş danışma kurullarına, danışma kurulu üyesi olarak sunulan hizmet.

Zihnen Dik Durmak

Belirlenmiş periyotlarda yapılan zihin toparlama, zaman yönetimi ve öncelik belirleme amaçlı koçluk programı. Şahsa özel olarak yapılmaktadır.

Patron-yönetici ve 2. Kuşak Gelişim Rehberliği

Bir patronun, iyi yönetilen bir işletmede hakim olması gereken tüm kritik konuların şahsa özel olarak ele alındığı 6 bölümden oluşan bir koçluk-eğitim programı. Çalışma, patronun ve 2. kuşak patronun hem şahsi hem de yönetsel yeterliliklerini arttırmayı amaçlamaktadır.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: